Wie zijn wij

Vrije Basisschool "De Lanetuin" Tombeek

 

WIJ

 

... trachten een schakel te zijn tussen de school en de ouders.

 

We willen het hele schoolgebeuren op de voet volgen en luisteren naar de inbreng van alle ouders.

Deze combinatie is fundamenteel voor de werking van de ouderraad.

 

 

... willen alle ouders informeren over het schoolgebeuren en onze werking.

 

Op de website van onze school vindt u heel regelmatig nieuwe foto's van de verschillende klasactiviteiten.

U vindt er naast, een heleboel informatie ook de verslagen terug van de vergaderingen van de ouderraad.

 

 

... proberen de school te ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden.

 

Als ouderraad blijven we niet bij de pakken zitten. Op regelmatige tijdstippen organiseren we een aantal activiteiten en steken we een handje toe bij initiatieven van de school. De opbrengsten van onze acties komen uiteraard ten goede van de school en de leerlingen.

 

 

WIE ZIJN "WIJ"?

 

Voorzitter: Ingrid Degand

Secretaris: Veerle Quintelier

Penningmeester: Hilde Vanpee

 

Leden: Goedele Muyldermans

Elise Mertens

Katrien November

Leen Van Buggenhout

Jonathan Cornelissen

Veronique Dewaele