naschoolse

Enquête naschoolse activiteiten

Als school zijn we bezig met de kinderen onderwijskansen aan te bieden.

Uiteraard stopt dit niet na schooltijd. Daarom zijn we als school aan het bekijken

of we naschoolse activiteiten gaan aanbieden.

Waarom naschoolse activiteiten? We willen op deze manier de ontwikkelingskansen en mogelijkheden van onze kinderen vergroten. Door de kinderen in een andere sfeer en context te brengen willen we ook hun sociale competenties vergroten.

Hiervoor maken we gebruik van de expertise van een externe instantie, SPORT en OPLEIDING vzw. Voor we dit definitief opstarten willen we eerst eens aftoetsen wat onze ouders hiervan denken.

Als jullie op deze link klikken krijgen jullie een korte vragenlijst waar jullie de mogelijke interesses kunnen aanduiden. Het is belangrijk dat veel ouders dit doen om zo een goed beeld te krijgen hieromtrent.

Het aanbod, dat jullie ook terugvinden in de enquête, is ruim. Het gaat van allerlei sporten tot interactieve taallessen Frans via theater en ook activiteiten rond STEM.

We gaan als school uiteraard niet al deze activiteiten aanbieden maar we houden zeker en vast rekening met de resultaten van de ingevulde enquêtes.